FILIP ROLA

Witam na mojej stronie. Nazywam się Filip Rola i jestem psychoterapeutą, seksuologiem i psychologiem. Poprzez indywidualną pracę pomagam ludziom w radzeniu sobie z trudnościami, które związane są zarówno z bieżącymi kryzysami, jak i z bagażem wcześniejszych życiowych doświadczeń. Wspieram osoby w rozumieniu siebie i innych. Osobom, które potrzebują wsparcia w leczeniu, pomagam wyzdrowieć i powrócić do funkcjonowania bez cierpienia.

Skontaktuj się ze mną!

Swoją pracę opieram na profesjonalizmie, życzliwości i dążeniu do zrozumienia drugiej osoby. Dzięki takim warunkom możliwe się staje nazywanie przeżywanych trudności, ich zrozumienie, a ostatecznie poradzenie sobie z nimi. W swojej pracy używam sprawdzonych i rzetelnych metod psychologicznych, seksuologicznych i psychoterapeutyczncyh oraz poddaje się regularnej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorów Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Moje kwalifikacje pozwalają mi na wykonywanie całościowej diagnozy psychologicznej, włączając w to diagnozę psychoseksuologiczną, a także do prowadzenia psychoterapii m.in. w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych oraz w problemach natury psychoseksuologicznej, trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, trudnościach w przystosowaniu się, kryzysach w relacjach z bliskimi itp. W pracy seksuologicznej kieruje się zasadą pozytywnej seksualności. Opiera się on na założeniu, że wszystkie aktywności seksualnych są równe. Muszą spełniać jednak pewne zasady – być podejmowane w sposób odpowiedzialny i świadomy przez dojrzałe emocjonalnie osoby, a także za przyzwoleniem wszystkich zainteresowanych stron, bez krzywdzenia drugiej osoby. Jestem specjalistą wyróżnionym jako bezpieczny dla osób LGBT przez Kampanie Przeciw Homofobii. Prowadzę także analitycznie zorientowaną terapię grupową oraz terapię par i związków.

Jestem członkiem następujących towarzystw:

oraz członkiem kandydatem w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.