DOŚWIADCZENIE

Mam szerokie doświadczenie zawodowe pozwalające mi się odnaleźć w pracy z osobami z różnymi problemami natury psychicznej i seksualnej. Swoje doświadczenie zbierałem podczas pracy bądź staży w następujących miejscach:

Poradnie Psychoterapeutyczne sektora prywatnego (Otwarta Przestrzeń, Przystań Psychologiczna)

Szpital Bielański (Zespół Leczenia Środowiskowego)

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

Oddział leczenia uzależnień Aresztu Śledczego w Warszawie


Pomost. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (Ośrodek Wsparcia, Mieszkanie Treningowe)

Warszawskie placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Specjalistyczna Poradnia OPTA)

Skontaktuj się ze mną!

Obecnie

Obecnie, oprócz w prywatnym gabinecie, pracuję jako asystent w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przygotowuję tam studentów psychologii i pedagogiki do podjęcia pracy w zawodach pomocowych poprzez nauczanie psychologii i seksuologii. Prowadzę tam również działalność badawczą skupiającą się wokoło przeżywanie swojej seksualności przez grupy mniejszościowe oraz jestem opiekunem naukowym Koła Naukowego Seksuologii APS. Ponad to współpracuję na stałe z fundacjami: Fundacja Cicha Tęcza oraz Fundacja Pomoc Autyzm, gdzie jestem trenerem i prowadzę warsztaty.