WYKSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

PSYCHOLOGIA

specjalność kliniczna, studia jednolite magisterskie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

SEKSUOLOGIA KLINICZNA

studia podyplomowe, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Całościowe szkolenie w analitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, Instytut Analizy Grupowej Rasztów (w trakcie)

PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH. PARADYGMAT POZNAWCZO – BEHAWIORALNY

kurs zawodowy, Centrum CBT Warszawa

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

kurs kwalifikacyjny, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Ponad to regularnie poszerzam swoją wiedzę na kursach, konferencjach i seminariach dotyczących psychoterapii i seksualności człowieka

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA

European Sexual Diversity Training

Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” kurs dla realizatorów programu

„Racjonalna terapia zachowania – poziom podstawowy”

„Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi”

„Training for Professional In working with families with mentally ill parent”

„Praca z osobami chorującymi psychicznie w środowisku”

„Szkoła współchorowania i współzdrowienia, czyli jak pomóc rodzinie przejść doświadczenie kryzysu psychicznego bliskiej osoby. Ćwiczenie umiejętności praktycznych”

„Umysł przestępcy: cyberseksualność – cyberprzemoc”

„Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik”

„Seksualność człowieka – płciowe i seksualne różnorodności”

„Seksualność kluczem do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego pary”

„Szkoła bez homofonii” – szkolenie trenerskie